آموزش روبان دوزی

ساختار : گزارشی

موضوع : کودک و خانواده

نوع تولید : تصویری

مدت : 00:05:01

در این برنامه توسط کارشناس ، آموزش روبان دوزی توضیح داده می شود . وسایل مورد نیاز عبارتند از : سوزن،قیچی، کاربن، طرح ، کارگاه ، پارچه و روبان.

در این برنامه دوخت های اولیه روبان دوزی آموزش داده می شود .این برنامه اختصاص به ساقه دوزی دارد که می توان از نخ کوبلن و یا روبان استفاده کرد .

 

Training Ribbon Embroidery

In this program by expert, trained embroidery will be explained. Supplies needed include: needle, scissors, carbon, projects, workshops, fabric and ribbon.

Loading the player...