آموزش دوخت مانتوی کیمونو

در این برنامه آموزش دوخت مانتوی کیمونو توسط کارشناس خیاطی توضیح داده می شود . در دوخت این نوع مانتو از هر نوع پارچه ای مانند پارچه کشی     می توان استفاده کرد . الگوی مورد استفاده در دوخت این نوع مانتو الگوی ساده ای می باشد .در اولین مرحله پس از طراحی الگو پارچه مورد نظر بعد از انتخاب برش داده شده و با استفاده از سنجاق کوک زده می شود .

 

Sewing Education kimono Manto

The Education program sewing kimono Manto by sewing expert explained. The stitching of these coats of any type of fabric can be used as Padding.

Loading the player...