آموزش دوخت مانتوی آزاد

در این برنامه آموزش دوخت مانتوی آزاد توسط کارشناس خیاطی توضیح داده می شود . این نوع مانتو ها حالت حجابی دارند . از این نوع  مانتو می توان به عنوان سارافون نیز استفاده کرد . ابتدا اندازه های لازم مشخص و طراحی می شوند .این نوع مانتو بدون درز می باشد و دوخت آن بسیار ساده می باشد .

 

Sewing Education loose Manto

The Education program sewing loose Manto by sewing expert explained. This mode .sweatshirts veil. Tops coats of this type can be used. 

Loading the player...