آموزش دوخت دوردوزی

در این برنامه توسط کارشناس خیاطی آموزش دوخت دوردوزی توضیح داده می شود. وسایل لازم برای دوخت دوردوزی عبارتند از: سوزن ملیله، منجوق درشت.

 

Embroidered stitching round training

The program will be explained by expert tailoring instruction Embroidered round sewing. Tools for sewing Embroidered round include: needle Tapestry, large glass  beads.

Loading the player...