رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)


نهضت ایران ، نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت انقلاب اسلامی ایران پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.

امام خمینی (ره)

نهضت ایران ، نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت انقلاب اسلامی ایران پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.