رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

امام خمینی (ره)

نهضت ایران ، نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت انقلاب اسلامی ایران پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.

امام خمینی (ره)

نهضت ایران ، نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت انقلاب اسلامی ایران پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.