رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

انقلاب ما متکی به معنویات و خداست و این انقلاب با تائیدات غیبی الهی پیروز گردید .