رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)


امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

انقلاب ما متکی به معنویات و خداست و این انقلاب با تائیدات غیبی الهی پیروز گردید .