امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره)


 در روز 22 بهمن حق بر باطل و جنود رحمانی بر اولیاء شیطان و حزب الله بر طاغوت و طاغوتیان غلبه نمود .