جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

آمادگی شرکت گاز استان اردبیل برای گذر از فصول سرد - خبر

 

 

آمادگی شرکت گاز استان اردبیل برای گذر از فصول سرد

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل عدم استفاده از تجهیزات ناایمن را عامل مهمی در کاهش حوادث مربوط به گاز طبیعی عنوان کرد.

آمادگی شرکت گاز استان اردبیل برای گذر از فصول سرد

سردار اسماعیلی عنوان کرد: شرکت گاز استان اردبیل آمادگی کامل واحدهای عملیاتی و ستادی جهت گذر از فصول سرد سال را دارا است.

وی اتصال خط انتقال 16 اینچ پارس آباد به خط 30 اینچ اردبیل به نیروگاه، تکمیل لوپ خط تغذیه شهر پارس آباد، تکمیل رینگ دوّم خط تغذیه اردبیل و دو طرفه نمودن ایستگاه تقویت فشار گاز سراب را نمونه‌ای از اقداماتی دانست که منجر به پایداری نسبی شبکه توزیع در استان شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل بیان کرد: اقدامات این شرکت در رابطه با رفع مشکل افت فشار گاز و تأمین پایدار انرژی برای مشترکان خانگی و صنعتی در بخش‌های شمالی استان اثربخش بوده و به امید خدا مشکلی در تامین گاز برای گذر از فصول سرد سال نخواهیم داشت.

اسماعیلی همچنین با توصیه بر مدیریت مصرف از سوی مشترکان گاز استان تصریح کرد: صرفه‌جویی یکی از اقدامات بسیار مهّم است که نیازمند عزم همگانی بوده و هر اندازه مشترکان حضور فعال در مصرف بهینه سوخت داشته باشند به همان اندازه صنایع وابسته به گاز و جایگاه‌های CNG با محدودیت و قطعی گاز مواجه نخواهند شد.

وی بیان کرد: در فصول سرد سال شاهد افزایش حوادث مربوط به گاز طبیعی هستیم که عمدتاً ناشی از سهل انگاری و استفاده ناایمن از تجهیزات می باشد که در این راستا علاوه بر فرهنگ سازی استفاده ایمن از گاز طبیعی ، از همه مشترکان در استان درخواست کرد بیش از پیش در استفاده از این نعمت خدادادی مسائل ایمنی را رعایت کرده و از تجهیزات استاندارد استفاده کنند.