رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

اقتصاد مقاومتی - خبر

 

 

اقتصاد مقاومتی

 بدون شک اصلی ترین پیام نامگذاری امسال به عنوان "اقتصاد مقاتومتی اقدام وعمل" تاکید بر الویت دادن مسئولان به حل مشکلات معیشتی مردم و ایجاد رونق اقتصادی در کشور با اتکاء به ظرفیت ها و توانمندیهای داخلی است. رهبر معظم انقلاب پیش تر و در بهمن ماه سال 92 با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه و مدل تحقق این مهم را به روشنی برای مسئولان ترسیم نموده بودند و اینک در نامگذاری سال جدید با افزودن دو کلمه « اقدام و عمل» ، این پیام روشن را به مسئولان ابلاغ می کنند که برای تحقق اقتصاد مقاومتی تنها به کارهای مقدماتی و صدور بخشنامه‌ها اکتفاء نکنند، بلکه لازم است اقدمات مسئولان در عرصه عملی به ثمر رسیده و دستاوردهای آن در اقتصاد کشور محسوس باشد. اقتصاد مقاومتی به نوعی ادامه یکی از اصلی ترین آرمانهای انقلاب اسلامی یعنی استقلال و کاهش وابستگی به خارج است که متناسب با علم روز اقتصاد و با هدف به صفر رساندن آسیب پذیری ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان تبیین و ابلاغ شده است و بر همین اساس «تلاش توام با تدبیر و برنامه ریزی» و «کار شبانه روزی» از سوی مردم و مسئولان لازمه اقدام عملی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. از آنجا که حل مشکلات اقتصادی با اتکاء به توانمندیها و ظرفیت های داخلی و «ایجاد اشتغال و رفع بیکاری»، کلید حل «مسائل و آسیبهای اجتماعی» و «مسائل اخلاقی و فرهنگی» جامعه نیر محسوب می شود ، انتظار می رود مسئولان در بخش های مختلف با برنامه ریزی و پیگیری مستمرفارغ از برگزاری جلسات وارائه آماردر عمل برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.