رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

افتتاح های هفته دولت در مشگین شهر ونیر - خبر

 

 

افتتاح های هفته دولت در مشگین شهر ونیر

همزمان با هفته دولت 103 طرح عمرانی ،تولیدی وخدماتی درشهرستانهای مشگین شهر و نیر به بهره برداری می رسد.

افتتاح های هفته دولت در مشگین شهر ونیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صمدی فرماندار مشگین شهر گفت: در هفته دولت72 پروژه عمرانی ،خدماتی واقتصادی با اعتباربیش از 64میلیارد تومان در مناطق مختلف این شهرستان افتتاح خواهد شد.

علیپور فرماندار نیرهم گفت: در طول هفته دولت 31 پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار بیش از 21 میلیارد و300میلیون تومان در این شهرستان به بهره برداری می رسد.