رونق تولید ملی | شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۸

آغاز برداشت پنبه در مغان - خبر

 

 

آغاز برداشت پنبه در مغان

برداشت محصول پنبه از ارضی کشاورزی بخش تازه کند در شهرستان پارس آباد آغاز شد.

آغاز برداشت پنبه در مغان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موقری رییس خدمات جهاد کشاورزی بخش تازه کند ، با بیان اینکه امسالآغاز برداشت پنبه در مغانبیش از  720 هکتار از ارضی کشاورزی این بخش به کشت پنبه اختصاص یافته بود گفت: پیش بینی می شود بیش 3 هزار 600 تن محصول پنبه از این اراضی برداشت شود.
کشت پنبه در دشت مغان همه ساله از اواسط اردیبهشت ماه آغاز می شود و محصول آن از اوایل آبان ماه قابل برداشت است . 
شهرستان پارس آباد از قطب های تولید پنبه درکشور است. پنبه تولید شده در این شهرستان که به «پنبه مغان» معروف است، الیاف بلند و محکمی دارد.