جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

آغاز برداشت انگور از تاکستان‌های شهرستان مشگین‌شهر - خبر

 

 

آغاز برداشت انگور از تاکستان‌های شهرستان مشگین‌شهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگین‌شهر گفت: برداشت انگور در این شهرستان هر سال از نیمه دوم شهریورماه آغاز می‌شود.

آغاز برداشت انگور از تاکستان‌های شهرستان مشگین‌شهر

یوسف جهانی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگین‌شهر گفت: رقم غالب انگور در این شهرستان کشمشی بی‌دانه است، اما ارقام دیگری همچون شاهانی، صاحبی، خلیلی، یاقوتی، نورس، آلدرق، گلین بارماقی، رسمی و سلطانی در این شهرستان عمل‌آوری می‌شود.

او افزود: انگور کشمشی بی‌دانه مشگین‌شهر شهرت ملی دارد و علاوه بر تامین نیاز استان اردبیل به سایر مناطق کشور صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگین‌شهر: بیان کرد در حال حاضر از ۱۴ هزار هکتار باغ‌های میوه شهرستان مشگین‌شهر بیش از ۲ هزار هکتار را تاکستان تشکیل می‌دهد.

جهانی تصریح کرد: در شرایط عادی همه ساله از تاکستان‌های منطقه بیش از ۲۵ هزار تن انگور برداشت می‌شود.

او تشریح کرد: با احتساب قیمت فعلی انگور در میادین میوه و تره‌بار پیش‌بینی می‌شود بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال درآمد عاید انگور کاران شهرستان شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگین‌شهر افزود: در چند سال اخیر با هدف افزایش بهره‌وری استفاده از روش روسیمی در تاکستان‌های شهرستان رواج یافته و در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هکتار از تاکستان‌های شهرستان روسیمی شده است.

جهانی گفت: تبدیل تاکستان‌های منطقه از سنتی به روسیمی سبب افزایش سه برابری راندمان این محصول در هر هکتار شده است.