سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

اعلام زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا - خبر

 

 

اعلام زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

برنامه زمانی فرآیند‌های اجرایی انتخابات ششمین دوره‌ شورا‌های اسلامی شهر و روستا اعلام شد.

اعلام زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

برنامه زمانی فرآیند‌های اجرایی انتخابات ششمین دوره‌ شورا‌های اسلامی شهر و روستا اعلام شد.

براین اساس ثبت نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۲۰/اسفندماه/۱۳۹۹ آغاز و تا ساعت ۱۸ روز سه شنبه تاریخ ۲۶/اسفندماه/۱۳۹۹ (جمعاً به مدت ۷ روز) ادامه می یابد.
همچنین ثبت نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا‌ها و تیره های عشایری از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۶/فروردین ماه/۱۴۰۰ آغاز و تا ساعت ۱۸ روز یک شنبه تاریخ ۲۲/فروردین ماه/۱۴۰۰ (جمعاً به مدت ۷ روز) ادامه می یابد.
داوطلبان در هنگام ثبت نام باید گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد را ارائه نمایند.
انتخابات ششمین دوره‌ی شورا‌های اسلامی در روز جمعه تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.