جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

اطلاعیه محیط زیست - خبر

 

 

اطلاعیه محیط زیست

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اطلاعیه ای صادر کرد.

اطلاعیه محیط زیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره کل حفاظت محیط زیست استان در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اینکه سوزاندان بقایای محصولات کشاورزی باعث از بین رفتن مواد غذایی ومیکروارگانیسم های زنده خاک شده و کاهش حاصلخیزی ،افزایش درصد فرسایش خاک  و آلودگی هوا و محیط زیست را در پی داشته وخطر سرایت آتش به مزارع دیگر کشاورزان را ایجاد می کند، لذا ازعموم کشاورزان استان درخواست می شودبا جدیت کامل از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی مزارع خودداری کنند.
در این اطلاعیه از عموم اهالی استان خواسته شده موارد تخلف را به شماره ارتباطات مردمی 1540 و یا ادارات حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند.