سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۱۹ ستاد انتخابات کشور - خبر

 

 

اطلاعیه شماره ۱۹ ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه شماره ۱۹ ستاد انتخابات کشور

ضرورت روشن بودن رادیو در شعب أخذ رأی