جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل - خبر

 

 

اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

براساس گزارشات ؛ آب مصرفی اردبیل امروز از مرز ۱۳۷۰۰۰ متر مکعب یعنی معادل مصرف بیستم مرداد ماه عبور کرده و با حداکثر ظرفیت شبکه در حال تولید است و علت آن مصرف همزمان برای رعایت موازین بهداشتی پیشگیری از ویروس و شستشوهای عید به لحاظ مساعد شدن وضعیت جوی است.

در حال حاضر قطعی آب در استان وجود ندارد اما شهروندان با افت فشار در شبکه مواجه هستند

لذا از شهروندان استان اردبیل تقاضا میشود تا از هرگونه شستشوهای غیر ضروری خودداری کنند