آسیب ستون فقرات

در این برنامه توسط کارشناس موضوع آسیب ستون فقرات توضیح داده می شود . دلایل عمده آسیب دیدن ستون فقرات عبارتند از تصادفات از جمله تصادف عابر با وسیله نقلیه ، پرش یا سقوط از ارتفاع و شیرجه در استخر های کم عمق است . حساسیت و اهمیت  آسیب ستون فقرات این است که ارگانی که دستور حرکت بدن را می دهد یعنی نخاع در داخل ستون فقرات قرار دارد .به خاطر جلوگیری از معلولیت ها در آسیب های ستون فقرات از تغییر موقعیت فرد مصدوم جدا خودداری شود .

 

 vertebral column Damage

More reasons to include vertebral column accidents including pedestrians hit by a vehicle, jump or fall from height and shallow dive in the pool. Sensitivity and importance of vertebral column is the body that ordered the body to the spinal cord within the spinal cord.

Loading the player...