جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

آسمانی صاف تا نیمه ابری برای استان - خبر

 

 

آسمانی صاف تا نیمه ابری برای استان

تا اواخر وقت جمعه هفته جاری در بیشتر ساعات آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی با وزش بادبرای استان انتظار می‌رود.

آسمانی صاف تا نیمه ابری برای استان

براساس نقشه‌های هواشناسی، پایداری جو استان تا اواخر وقت جمعه هفته جاری در استان تداوم داشته و در بیشتر ساعات آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی با وزش باد انتظار می‌رود. 

از اواخر وقت روز جمعه با گذر موج ناپایدار ضعیف، جو استان تغییر کرده و علاوه بر افزایش ابرناکی، کاهش چند درجه‌ای دمای هوا و در برخی مناطق نیز بارش خفیف باران و مه و در ارتفاعات بارش خفیف برف پیش بینی می‌شود.

گفتنی است؛ این شرایط در اوایل روزهای آینده نیز تداوم داشته و چند درجه‌ای دمای هوا کاهش خواهد یافت.