جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

استفاده از نژاد رومانف در اصلاح نژاد گوسفندان مشگین شهر - خبر

 

 

استفاده از نژاد رومانف در اصلاح نژاد گوسفندان مشگین شهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگین شهر از استفاده از پتانسیل نژاد رومانف در اصلاح نژاد گوسفندان این شهرستان خبر داد.

استفاده از نژاد رومانف در اصلاح نژاد گوسفندان مشگین شهر
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احمد شهریار افزود: این یک روش مهم حمایت از صنایع تولیدات دامی، مراقبت از ذخایر ژنتیکی بومی با راندمان عالی و نیز استفاده از ذخایر ژنتیکی سایر کشورها از طریق واردات و بومی‌سازی آن طی چندین سال مطالعه و کار عملی و علمی است که با برنامه های اصلاح ژنتيکی در دام می توان مقاومت آنها را نسبت به بيماری ها افزايش داده و موجب بهبود توليدات دامی شد.
 
وی افزود: هدف کلی از اجرای این طرح، آمیخته گری و تولید ترکیبات ژنتیکی جدید است و مهم ترین اهداف کمی و کیفی که این طرح به دنیال دارد عبارت است از :دستیابی به صفت مطلوب در گوسفندان نژاد مغانی با رویکرد افزایش سرعت رشد، چند قلو زایی، کاهش چربی لاشه و بهبود کیفیت و توان تولید مثلی، افزایش بهره وری و اقتصادی کردن حرفه پرورش گوسفند در سامانه پرورش غیر مرتعی از طریق افزایش چند قلوزایی بهبود صفات مادری بویژه افزایش تولید شیر مورد نیاز بره ها، ضریب تبدیل مناسب، تولید مثل در طول سال برای تحقق سه بار زایش در طول دو سال و بهبود بازدهی وزن لاشه به وزن زنده که دستیابی به این اهداف با جدیدیت در اجرای این طرح دنبال می شود.
 
شهریار در پایان افزود: با اجرای این پروژه، اصلاح نژاد دام سبک (گوسفند) در این شهرستان از سال ۱۳۹۲ با استفاده از ۳۰۰ رأس میش نژاد مغانی به عنوان پایه مادری و تلقیح مصنوعی آنها با استفاده از اسپرم نژاد خارجی رومانف به عنوان پایه پدری به روش لاپاراسکوپی با اعتبار حدود ۵۴۲ میلیون ریال آغاز گردیده و کماکان ادامه دارد.