رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

استان اردبیل الگوی وحدت شیعه و سنی - خبر

 

 

استان اردبیل الگوی وحدت شیعه و سنی

مناطقی از استان اردبیل الگوی افتخارآفرینی از وحدت شیعه و سنی در جهان اسلام است.

 

قرآن کریم تفرقه و اختلاف را در ردیف عذاب‏هاى آسمانى عنوان کرده است و پراکنده کردن مسلمانان را از برنامه‏هاى مشرکان دانسته و مسلمانان را به حفظ وحدت حول تعالیم قرآنی فرا خوانده است.

پیامبر گرامی اسلام نیز در سفارشات خود همواره مسلمانان را به وحدت و همدلی و پرهیز از تفرقه فرا می خواند. مسلمانان صدر اسلام با عمل به این سفارش مهم قرآن و پیامبر اسلام ، در سایه وحدت و همدلی به پیروزیهای بزرگی دست یافتند.

با این حال دشمنان اسلام و دولتهای طاغوتی واستعماری نیز در طول تاریخ سعی کرده اند با تفرقه افکنی بین مسلمانان به اهداف شوم خود برسند.

در عصر حاضر نیز اختلاف‌افکنی در سه مقوله مذهبی، سیاسی و قومی به مهم‌ترین ترفندهای دشمنان برای ضربه زدن به جوامع اسلامی تبدیل شده است که متأسفانه نتایج آن را در قالب جنگ های فرقه ای و قومی در منطقه خاورمیانه می بینیم که باعث کشته شدن هزاران انسان بیگناه شده انرژی و ظرفیت های جوامع مسلمان را به هدر می دهد.

این در حالی است که مسلمانان سراسر جهان وظیفه دارند با اتحاد حول قرآن و ارزشها و باورهای مترقی و مشترک اسلامی ، سدی استوار در برابر توطئه های دشمنان ایجاد کنند.

با وجود شعله ور شدن اختلافات مذهبی در اکثر کشورهای منطقه ، خوشبختانه در ایران به دلیل فرهنگ بالا ، بصیرت سیاسی مردم و رهنمودهای هدایتگرانه رهبری فرزانه انقلاب شاهد وحدت و زندگی دوستانه شیعیان و اهل تسنن در کنار هستیم.

خوشبختانه تجلی این وحدت در استان اردبیل نمود بارزتری دارد به گونه ای که اتحاد و هم‌دلی شیعه و سنی در شهرستان نمین و بخش هشجین خلخال به الگوی از وحدت و برادری مسلمانان در جهان اسلام تبدیل شده است.

اهل تسنن استان اردبیل از وفادارترین مردمان به انقلاب و ارزش‌های ایران اسلامی هستند که همیشه مدافع منافع ملی کشور خود بوده‌ و از ابتدای انقلاب در صحنه‌های مختلف عشق و اراداتشان را به دستاوردهای نظام اسلامی و اعتلای ایران نشان داده اند.

با این حال لازم است مردم همواره هوشیاری خود را در برابر عوامل تفرقه افکن حفظ کنند و با مواظبت از نفوذ جریانات فکری افراطی و منحرف و میدان ندادن به افراد تندرو ، در پرتو تعالیم متعالی قرآن ، وحدت خود را روز به روز تقویت کنند تا زمینه برای توسعه هر چه بیشتر منطقه فراهم شود.

در این رابطه همفکری مستمر علمای شیعه و سنی در استان برای ممانعت از ورود عقاید خرافی و انحرافی به منطقه از ضرورتهایی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.