جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

استاد عاصم - نمایش محتوا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

استاد عاصم

استاد عاصم


 

صالح عاصم کفاش معروف به پرویز که درشعر "عاصم" تخلص می کند روز13 دی ماه 1320 در محله ی قدیمی جمعه مسجد اردبیل قدم به جهان هستی گذاشت.

پس از انجام خدمت وظیفه وارد تربیت معلم تبریز شد و پس از گذراندن دوره ی آموزشی یک ساله به زادگاه خود بازگشت تا به عنوان معلم استخدام شود و در دبیرستان های اردبیل به تدریس پرداخت. عاصم، علاوه بر مهارت درمراثی غزل های اجتماعی و چارپاره های هجایی، منظومه های شیوایی به صورت بحر طویل دارد که از آن جمله می توان به قطعه ی سوری(جهنمده بیتن گول) و شیخ محمد(ایکینجی بهلول) اشاره کرد.

 

 

Asim  the  poet

Salah  Asim  has  born  in  13 of  day  of  1320  in  Ardabil's  Jommea  Masjed       district .  Asim's  great  skill  is  in   poetry ,  especially  in  Requiem  and  social  ghazals  his  most   famous  poems  are  and   seykh  Mohammad .