رونق تولید ملی | شنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۸

اسامی برندگان برنامه یاریش چالیش - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان برنامه یاریش چالیش

نام برنامه : یاریش چالیش
 • رقیه آقایی
 • نگین علیزادگان
 • محمود روح نواز
 • نازیلا دادگران
 • باران آقاجانی
 • وحید ایرانی
 • مهسا طلوعی
 • وحید عطایی
 • حامد اطراف گرد
 • بهلول شیرمحمدی
 • رضا حسن زاده
 • خانم فیض اللهی