سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

اسامی برندگان برنامه چرتکه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامی برندگان برنامه چرتکه

نام برنامه : چرتکه
  • ناصر بیدار
  • داود دوستی
  • سودا قدردان
  • سودا حبیب زاده
  • داریوش امن زاده
  • زرافشان قلی زاده

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ