سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اردبیل یکی از متنوع‌ترین استان‌های کشور در حوزه حیات وحش است - خبر

 

 

اردبیل یکی از متنوع‌ترین استان‌های کشور در حوزه حیات وحش است

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: استان اردبیل یکی از متنوع‌ترین استان‌های کشور در حوزه حیات وحش است.

اردبیل یکی از متنوع‌ترین استان‌های کشور در حوزه حیات وحش است

سعید شهند، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: اردبیل یکی از متنوع‌ترین استان‌های کشور در حوزه حیات وحش محسوب می‌شود و قابلیت‌های بسیاری جهت توسعه گردشگری حیات وحش از جمله پرنده نگری دارد.

او تاکید کرد: گردشگری و محیط زیست مانند دو بال برای یک پرنده هستند که می‌تواند استان اردبیل را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: توسعه گردشگری هیچ تقابلی با حفاظت از محیط زیست ندارد و اداره کل محیط زیست همراه با سیاست‌های گردشگری استان اردبیل اردبیل خواهد بود

شهند بیان داشت: برخلاف باور عمومی توسعه گردشگری هیچ تقابلی با حفاظت از محیط زیست ندارد به شرطی که گردشگران سفری مسولانه و مدیریت شده داشته باشند.