جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

ارتقای شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل - خبر

 

 

ارتقای شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل

معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل بر ارتقای شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار و معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری مرتبط تاکید کرد.

ارتقای شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل

ارژنگ عزیزی، معاون امور  اقتصادی استاندار اردبیل در دومین جلسه کارگروه استانی ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی که با موضوع جهش تولید به منظور بررسی و تصویب نهایی شاخص های تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی استان برگزار شد بر اولویت و ارتقای شاخص های بهبود فضای کسب و کار و معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری مرتبط با اداره کل امور اقتصادی و دارایی و توسعه خدمات الکترونیک مرتبط با عملکرد آن اداره کل و همچنین شاخص های کاهش بروکراسی های اداری در امر سرمایه گذاری تاکید کرد.

او خواستار بهبود استانداردهای بازرسی کالا در گمرکات استان و توسعه منطقه ویژه اقتصادی نمین در راستای تحقق  موضوع جهش تولید بعنوان شعار سال شد.