آداب افطاری دادن در اردبیل

یکی از آداب و رسوم ماه مبارک رمضان مردم استان اردبیل افطاری دادن می باشد.

از تاثیرات و ویژگی های افطاری دادن موضوع صله ارحام و دیدن اقوام و خویشاوندان از نزدیک می باشد. شیوه افطاری دادن در اردبیل اینگونه می باشد که ابتدا کم سن و سالها بدون دعوت قبلی به منزل بزرگترها می روند و سپس همدیگر را برای افطاری دادن دعوت می نمایند.

مردم اردبیل این سنت حسنه یعنی رفتن به منزل بزرگترها برای افطاری را در روزهای خاصی از ماه مبارک رمضان مانند روزهای سوم یا پنجم این ماه مبارک انجام می دهند.

 

 

Customs iftar in  Ardabil  

One of the customs is to Ramadan iftar Ardabil Province. Effects and features and see family members and relatives iftar subject Slh Arham is close.

Loading the player...