آداب استقبال رمضان در اردبیل

ماه رمضان در اردبیل در میان مردم آداب ورسوم خاص خود را دارد. تمهیدات ویژه این ماه در اردبیل از چند روز مانده به رمضان آغاز می شود. در خانه ها هیجان و شوروشوق عجیبی برپا می شود و مقداری از مایحتاج مربوط به این ماه مبارک تهیه یا پخته می شود. ماه رمضان تاثیرات خوبی بر رفتار و کردار شهروندان اردبیلی می گذارد، به نحوی که تمام رفتارهای اجتماعی و شخصی افراد تحت الشعاع شعائر خاص این ماه قرار می گیرد. در زمان های نه چندان دور که تلفن در منازل همه یافت نمی شد، حدود دو ساعت مانده به اذان صبح، قرآن خوانان و شب بیداران رمضان با صدای خاص مردم را برای سحری بیدار می کردند که حتی در مواردی از توپ هم برای این کار استفاده می شده است.اما امروزه شنیدن بانگ اذان از رادیو و تلویزیون جای توپ قلعه‌گاباغی را گرفته و در میان اذان‌های زیبایی که از صداوسیما شنیده می‌شود، اذان مرحوم مؤذن‌زاده برای مردم کشورمان و به‌خصوص برای اردبیلی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.

 

Customs  of  Ramadan  in  Ardabil

Near  to  Eftar  a  shot  was  fired  and  people  understood  the  Eftar  time . But  now , the  Azan  of  decedent  Moazzenzaded  Ardabili , is  replace  by  the  sound  of  hub  this  Azan  is  recorded  as  a  cultural  heritage .