سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

اختصاص ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرداری‌های استان اردبیل - خبر

 

 

اختصاص ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرداری‌های استان اردبیل

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: امسال دولت ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرداری‌های استان اردبیل اختصاص داده است.

اختصاص ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرداری‌های استان اردبیل

فرزاد قلندری، معاون امور عمرانی استاندار اردبیل در سمینار شهرداران استان که با حضور جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برگزار شد گفت: در سال ۹۹ تاکنون هشت هزار و ۲۰ میلیارد ریال بودجه در شهرداری‌های استان به تصویب رسیده که ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال آن معادل ۳۲ درصد تحقق یافته و از سوی دولت هم ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرداری‌ها اختصاص داده شده است.

او با بیان اینکه شهرداری‌ها این استان با مشکل مالی مواجه هستند، گفت: برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان نیاز به حمایت از شهرداری‌ها است.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل افزود: ۱۲۰ میلیارد ریال حقوق پرسنل شهرداری‌ها به خاطر کمبود امکانات مالی به تاخیر افتاده و نیاز است به شهرداری‌ها کمک و مساعدت شود تا حقوق پرسنل بیش از این به تاخیر نیفتد.

قلندری بیان‌کرد: بودجه مصوب کل شهرداری‌های استان اردبیل در سال ۹۷ به میزان ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بود که ۶۲ درصد آن تحقق یافت و ۹۸۰ میلیارد ریال هم از سوی سازمان شهردرای‌ها و خزانه به شهرداری‌ها کمک شده است.

او ادامه‌داد: در سال ۹۸ هم بودجه مصوب کل شهرداری‌های استان اردبیل ۶ هزار و ۶۰ میلیارد ریال بود که پنج هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال آن معادل ۸۲ درصد تحقق یافت و هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هم از سوی سازمان همیاری شهرداری‌ها و خزانه به شهرداری‌ها کمک شد.