جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

اختراع سیستم ضد عفونی کننده دستگاه خود پرداز بانک توسط پژوهشگر اردبیلی - خبر

 

 

اختراع سیستم ضد عفونی کننده دستگاه خود پرداز بانک توسط پژوهشگر اردبیلی

درهیاهوی کرونا جوان نخبه اردبیلی با اختراع سیستم ضد عفونی کننده دستگاه خود پرداز بانک کاری کرد کارستان.

اختراع سیستم ضد عفونی کننده دستگاه خود پرداز بانک توسط پژوهشگر اردبیلی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، درهیاهوی ویروس کرونا زهرا فتحی اصل پژوهشگر اردبیلی با اتکا به توان وظرفیت داخلی وحمایت پارک علم وفناوری استان اردبیل در راستای پیشگیری از ویروس کرونا اقدام به ساخت وطراحی سیستم ضدعفونی دستگاه خود پرداز بانک کرد
 
طراح سیستم ضدعفونی دستگاه خودپرداز بانک گفت باتوجه به شیوع ویروس کرونا این سیستم به صورت ۲۴ ساعته اتوماتیک واروبدون دخالت دست ونیروی انسانی همواره اقدام به ضدعفونی می کند.
زهرا فتحی اصل گفت: این سیستم جاگیر نبوده وامکان سرقت آن نیز وجود نداردومواد استفاده شده دراین دستگاه زیرساخت آب داشته و آتش زا نبوده وهیچ آسیبی به مانیتور ودیگر بخش های دستگاه خود پرداز نمی کند وضداحتراق است
 
وی گفت این دستگاه ضدعفونی درراستایی پیشگیری از انتقال ویروس کرونا و دیگر ویروس های واگیردار موثر است.
 
دستگاه سیستم ضدعفونی کننده خود پرداز بانک مورد تایید و اخذ مجوز ازدستگاه های مربوطه شده وقرار است به زودی رونمایی ودر خود پرداز بانک ها مورد استفاده قرار گیرد
باتوجه به اینکه یکی از راه های ویروس کرونا ازطریق خود پردازها ی بانک است نصب این سیتم در دستگاه خود پرداز انتقال ویروس را به صفر می رساند
 
لازم به ذکر است این پژوهشگر اردبیلی که درپروژه های ساخت دارو نیز فعالیت می کند به خاطر حس دلسوزی وهمدردی دراین شرایط سخت، این فعالیت را فعلا متوقف کرده واقدام به طراحی این سیستم کرده تا بتواند گامی در جلوگیری از شیوه ویروس کرونا داشته باشد.