جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

احیای ۵۶ واحد راکد با اشتغال زایی ۳۷۶ نفر در نیمه اول امسال - خبر

 

 

احیای ۵۶ واحد راکد با اشتغال زایی ۳۷۶ نفر در نیمه اول امسال

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل از احیای ۵۶ واحد راکد با اشتغال زایی ۳۷۶ نفر در نیمه اول امسال در استان اردبیل خبر داد.

احیای ۵۶ واحد راکد با اشتغال زایی ۳۷۶ نفر در نیمه اول امسال

قادر تقی زاده، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل در بازدید از یکی از واحدهای احیا شده گفت : به دنبال تاکید مقام عالی استان و برنامه ریزی های صورت گرفته در معاونت اقتصادی استانداری اردبیل برای احیاء واحدهای راکد دراستان اردبیل، پیگیری های لازم از طرف دفترجذب وحمایت ازسرمایه گذاری استانداری انجام و با برگزاری جلسات و انجام هما هنگی های لازم، مشکلات واحدهای راکد در جلسات کارشناسی و مدیریتی کارگروه های مرتبط مطرح شد.

او افزود: بر این اساس درشش ماهه نخست امسال تعداد ۳۲ واحد راکد تولیدی در حوزه صنعت و معدن و تجارت که به علت مشکلات تامین نقدینگی وسرمایه درگردش،کمبودسرمایه جهت به روزرسانی ماشین آلات فرسوده، بدهی بانکی، بدهی مالیاتی و ... راکد شده بودند، ازطریق اعطای تسهیلات بانکی،بخشودگی جرائم، تقسیط بدهی مالیاتی و ... با۳۰۴ نفر اشتغال به فعالیت خود ادامه می دهند.

تقی زاده با اشاره به اینکه احیای واحدهای مربوطه علاوه بر افزایش تولید، افزایش اشتغال را در پی دارد، گفت: بازگشت سرمایه های هزینه شده برای واحدهای مذکور به چرخه تولید در شرایط تحریمی کنونی و افزایش امید در سرمایه گذاران برای توسعه واحدهای اقتصادی از دیگر نتایج احیای واحدهای راکد است.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری با بیان اینکه تعداد ۲۴ واحد راکد در حوزه سازمان جهاد کشاورزی درشش ماهه نخست امسال احیا شده اند، افزود: این واحد ها به علت مشکلاتی از جمله نبود نقدینگی ، کمبودسرمایه درگردش ،بدهی و معوقات بانکی،کمبودسرمایه جهت به روزرسانی ماشین الات فرسوده و ... راکد شده بودند که با هماهنگی های صورت گرفته این واحد ها شناسایی و مشکلات آن ها احصاء و دسته بندی و اولویت بنده شده و ازطریق اعطای تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، واگذاری واحدتولیدی به مالکیت جدیدو یا با تغییرکاربری ونوع محصول تولیدی رفع مشکل شده وبامیزان اشتغال ۷۲ نفر هم اکنون به فعالیت خود ادامه می دهند.