رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

احسان و نیکوکاری - خبر

 

 

احسان و نیکوکاری

احسان و نیکوکاری علاوه بر آنکه از جایگاه بلندی در رفتارهای اجتماعی برخوردار است، از نظر قرآن یکی از مهم ترین ابزارهای تکاملی بشر به شمار می رود.بخشش به دیگران موجب می شود تا انسان به جایگاهی برسد که شایسته مقام انسانیت و شرافت اوست.

 

احسان و نیکوکاری احسان و نیکوکاری احسان و نیکوکاری احسان و نیکوکاری

 

از نظر قرآن  احسان و نيكوكاري ويژه انسان هايي است كه در مسير هدايت قرار گرفته و كمال را از خداوند مي جويند. از این رو مؤمنان واقعي و انسان هاي صاحب خرد و انديشه در هر عصر و نسلي، سعي و تلاش نموده اند خود را به صفت و ويژگي احسان و نيكوكاري، آراسته سازند.احسان و كمك به انسان هاي ضعيف و ناتوان، پيامدهاي ارزنده ای چون دوستي و صميميت، خير و سعادت دنيوي،  آمرزش گناهان، آرامش روحي و محبوبيت نزد خداوند در دنيا و آخرت را به دنبال دارد .افراد نیکوکار همواره مورد احترام جامعه بوده اند.

داشتن روحیه نیکوکاری در زندگی فردی و اجتماعی فرد خیر تحولی ایجاد کند که علاوه بر زندگی اوخروی، زندگی دنیوی وی را نیز سرشار از آسایش و آرامش می کند.مردم نیکوکار اردبیل سال گذشته بیش از یک میلیارد و 70 میلیون تومان در جشن نیکوکاری به پایگاههای کمیته امداد کمک نقدی کرده بودند و امسال نیز این کمک ها افزایش قابل توجهی داشته است. اما هستند خیرینی که علاوه بر کمک به نیازمندان از طریق نهادهای حمایتی ، هر گاه مستمندان واقعی را می بینند ، بی ریا و رضای الله به آنها کمک می کنند.این روزها فرصتی است که با سرمايه احسان و نيکوکاري، دلي به دست آورد و با دوستي و مهرورزي، بوستان وجود را زينت داد و نهال عشق و خوبي را بار ديگر آبياري کرد.کسانی که در راه خدا به دیگران کمک می کنند ، در واقع به خودشان کمک می کند و انسان مومن و خردمند فرصت عید را برای شاد کردن کودکان نیازمند از دست نمی دهد.

منبع: واحد تفاسیر و برنامه های سیاسی معاونت اطلاعات و اخبار مرکز اردبیل