سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

اجرای نظام تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات در استان اردبیل موفق است - خبر

 

 

اجرای نظام تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات در استان اردبیل موفق است

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: اجرای طرح ملی نظام تمکین دواطلبانه پرداخت مالیات در این استان موفق بوده است.

اجرای نظام تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات در استان اردبیل موفق است

ابراهیم قلی‌زاده افزود: شهرستان خلخال نیز از شهرستان‌های پیشتاز این استان در اجرای این طرح بوده و بیش از ۸۰ درصد پرداخت مالیات از طریق اجرای نظام تمکین داوطلبانه صورت گرفته است.

وی از تلاش برای اجرای طرح هوشمندسازی نحوه پرداخت مالیات و حذف روش‌های سنتی در استان اردبیل خبر داد و گفت: با اجرای نظام تمکین داوطلبانه که دسترسی مودیان مالیاتی را به اداره امور مالیاتی تسهیل کرده است، این اداره کل استفاده از روش‌های ابلاغ الکترونیک ،ارسال پیامک ،اقدام برای اجرای طرح دیتا محور مالیات و سایر روش‌ها را برای حذف مراجعه مستقیم مردم به ادارات امور مالیاتی در جهت انجام اقدامات پیشگیرنه از کرونا را در دستور کار خود قرار داده است.

او گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی شفاف‌سازی وصول درآمدهای مالیاتی با اجرای طرح مالیات هوشمند است.

قلی‌زاده ضمن ارائه گزارشی از روند تحقق درآمدهای مالیاتی در چهار ماه سال ۹۹ وصول با اصول در چهارچوب رعایت قوانین و مقررات به منظور اجرای عدالت مالیاتی را از اولویت‌های کاری سال جاری سازمان امور مالیاتی کشور وبه تبع آن در استان اردبیل دانست.

وی به اهمیت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و از تحول در نظام مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی خبر داد و گفت: هوشمندسازی مالیاتی حلقه تکمیلی تحول نظام مالیاتی خواهد بود.

وی رویکرد اداره کل امور مالیاتی را اجرای عدالت مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای عدالت مالیاتی و تشویق مودیان به طرح خود اظهاری مالیاتی و تمکین در پرداخت بموقع مالیات شاهد ارتقای نظام سلامت اداری باشیم.