رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها - خبر

 

 

اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

دولت قصد دارد از بهار امسال مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را به اجرا درآورد. اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها می تواند به اصلاح الگوی مصرف در جامعه کمک کند و امکان حمایت بیشتر از خانواده های نیازمند را فراهم سازد.

 

 الزامات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها  الزامات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها  الزامات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها  الزامات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

 

ايران از نظر برخورداري از منابع طبيعي در صدر رتبه هاي جهاني قرار دارد با اين حال ايراني ها در زمينه مصرف بي رويه منابع هم جزو مقام هاي نخست دنيا هستند.

ايراني ها از نظر سرانه مصرف نان مقام اول را در دنيا دارند همچنين ايران سومين مصرف كننده گاز را در دنيا،نوزدهيمن كشور مصرف كننده برق وبيستمين كشورمصرف كننده دارو درجهان است.

ايراني ها با مصرف سالانه 600 ميليون نفرجمعيت دارد گاز طبيعي به اندازه كل اتحاديه اروپا و بيشتراز كشورچين كه يك ميلياردو350ميليون نفرجمعيت دارد گاز مصرف مي كنند.قيمت اغلب كالاهاي اساسي مانند بنزين در كشور هاي همسايه چند برابرداخل كشور است ودر هيچ كجاي دنيا به اندازه ايران حاملهاي انرژي اينگونه هدر نمي رود. هدر رفتن منابع مالي بخاطر مصرف ناصحيح باعث كاهش شانس سرمايه گذاري در بخشهاي مولد اقتصاد وايجاد شغل ميشود.جامعه ما در حالي به اسراف عادت كرده است كه اكثريت راشهرونداني مذهبي تشكيل مي دهندودر دين اسلام به مصرف درست وخوداري از اسراف تاكيد فراواني شده است از اين رو تك تك ايراني ها براي اصلاح وضعيت اقتصاد كشو ربايد سعي كنند كه به اندازه نيازشان مصرف كنند.

تجربه اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه ها در كشور ثابت كرد افزايش  قيمت ها تاثيرات مستقيمي برجلوگيري از هدر رفت منابع ملي واصلاح الگوي مصرف در جامعه دارد.اين موضوع در گزارش صندوق بين المللي پول در بهار سال 1390 به صراحت اعلام شده است.صندوق بين المللي پول در آن زمان گزارش داد كه توزيع در آمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها باعث بهبود وضعيت معيشتي خانواده هاي نيازمند در ايران شده وكاهش مصرف حامل هاي انرژي را به دنبال داسته است.

با اين حال كارشناسان براين باوند كه اجري طرح هدفمندي يارانه ها نيازمند اصلاحاتي است كه از آن جمله مي توان به توزيع يارانه ها در بين اقشار واقعا نيازمند جامعه وپرداخت شده سهم توليد اشاره كرد.

تاثيرات مثبت مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به اين شرط محقق مي شودكه همه دولت در اجراي آن تمامي جوانب را در نظر بگيرد وهم شهرونداني كه نيازمند دريافت يارانه نيستند، در اقدامي خداپسندانه به نفع نيازمندان، از گرفتن يارانه انصراف دهند.

منبع: واحد تفاسیر و برنامه های سیاسی معاونت اطلاعات و اخبار مرکز اردبیل