سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اجرای شبکه آبیاری در 28 هزار هکتار از اراضی اردبیل - خبر

 

 

اجرای شبکه آبیاری در 28 هزار هکتار از اراضی اردبیل

سال گذشته شبکه‌های آبیاری و زهکشی در 28هزار هکتار از اراضی استان اردبیل اجرا شده است.

اجرای شبکه آبیاری در 28 هزار هکتار از اراضی اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: سال گذشته شبکه‌های آبیاری و زهکشی در 28 هزار هکتار از اراضی استان اجرا شد و امسال نیز پیش بینی می شود شبکه‌های آبیاری و زهکشی در 30 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شود.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه‌های آبیاری یکی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی می باشد، اضافه کرد: : با توجه به محدودیت منابع آبی، دولت زمینه‌های مساعدی برای توسعه شیوه‌های نوین آبیاری در باغات و مزارع فراهم ساخته که انتظار می‌رود موردتوجه و استقبال قرار گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: بخشی از برنامه جهاد کشاورزی اردبیل در راستای مدیریت منابع آبی توسعه کشت گلخانه‌ای می باشد که در این راستا سال گذشته کشت گلخانه‌ای در 54 هکتار انجام شده و برنامه امسال نیز توسعه کشت در ۳۸ هکتار است.