جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهری با پیشرفت 85 درصد در نیر - خبر

 

 

اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهری با پیشرفت 85 درصد در نیر

رئیس اداره آب و فاضلاب شهری شهرستان نیر گفت: پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر نیر که یکی از مهمترین پروژه های شهرستان است که با پیشرفت فیزیکی 85 درصد درحال اجراست.

اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهری با پیشرفت 85 درصد در نیر

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قادر نخستین ساعد، رئیس اداره آب و فاضلاب شهری شهرستان نیر با اشاره به اجرای پروژه فاضلاب شهر نیر گفتپروژه فاضلاب شهر نیر یکی از مهمترین پروژه های منطقه است که تصفیه خانه این پروژه با پیشرفت فیزیکی 85 درصد درحال احداث است.

وی گفت: تاکنون برای احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر نیر اعتباری بالغ بر 6 میلیارد تومان هزینه شده که برای اتمام این پروژه 2 میلیارد تومان دیگر نیاز است.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهری شهرستان نیر به اجرای پروژه شبکه فاضلاب شهر نیر هم اشاره کردو گفت: تاکنون 23 کیلومتر از شبکه فاضلاب  شهر نیر کار شده و 5/5 کیلومتر دیگر باقی مانده که به اتمام برسد.

نخستین ساعد گفت: پروژه شبکه فاضلاب شهر نیر با پیشرفت فیزیکی 75 درصد درحال اجراست و تاکنون 3 میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام آن نیز یک میلیاردو 500 میلیون تومان دیگر نیاز است

وی در ادامه به اجرای پروژه پساب فاضلاب شهری نیر هم اشاره کردو گفت: خط انتقال این پساب 9/5 کیلومتر می باشد که با پیشرفت فیزیکی 35درصد درحال اجراست و تاکنون برای اجرای آن یک میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل آن یک میلیارد دیگر اعتبار نیاز می باشد.