جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

آتش سوزی مشگین شهر - خبر

 

 

آتش سوزی مشگین شهر

پس از شش ساعت تلاش مداوم مردم وماموران آتش نشانی ومنابع طبیعی، آتش سوزی گسترده در جنگلهای شهرستان مشگین شهر مهار شد.

آتش سوزی مشگین شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به گفته گل محمد زاده رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری مشگین شهر ،دراین آتش سوزی که درمحدوده 10هکتاری از جنگلهای پاشالو وکرگشه روی دادتمام درختان و پوشش گیاهی مناطق آتش گرفته از بین رفت.

وی گفت:احتمال می روداین آتش سوزی ناشی از سرایت آتش از اجاقهای برجا مانده  مسافران وگردشگران باشد.

وی افزود:عصر دیروز بر اثر آتش سوزی دیگری بیش از 55هکتار از اراضی مرتعی روستاهای نوقدی واونار از توابع بخش مشگین شرقی بطور کامل تخریب شد.

وی از مردم منطقه