سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

آبرسانی مشگین‌شهر جزو طرح شهرهای دارای تنش آبی کشور قرار گرفت - خبر

 

 

آبرسانی مشگین‌شهر جزو طرح شهرهای دارای تنش آبی کشور قرار گرفت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: آبرسانی مشگین‌شهر جزو طرح شهرهای دارای تنش آبی در کشور قرار گرفت و اولین اعتبار مالی از این محل دریافت شد.

آبرسانی مشگین‌شهر جزو طرح شهرهای دارای تنش آبی کشور قرار گرفت
عباس جنگی مرنی روز دوشنبه اظهارداشت: بخشی از هزینه‌های طرح آبرسانی مشگین‌شهر از محل طرح متمرکز شهرهای دارای تنش آبی و ارتقای کیفیت آب پرداخت خواهد شد.
 
وی افزود: برای اولین بار از سال ۱۳۶۹ که مطالعه و اجرای طرح آبرسانی مشگین‌شهر شروع شده تاکنون علاوه بر اینکه پرداخت هزینه‌های طرح آبرسانی مشگین‌شهر از ردیف اجرایی مختص خود انجام می‌شود، از محل طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقای کیفیت آب نیز تامین مالی خواهد شد.
 
حسن کروبیان ، نماینده مجری طرح آبرسانی به مشگین‌شهر نیز گفت: این طرح با سه پروژه جداگانه با هدف تامین آب پایدارتر شرب و بهداشتی و صنعتی مشگین‌شهر و روستاهای اطراف تا افق ۱۴۲۵ در دست اجراست و برای اتمام کل طرح مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
 
او افزود: مهم‌ترین پروژه طرح آبرسانی مشگین‌شهر، انتقال آب از سد احمد بیگلو به تصفیه‌خانه مشگین‌شهر است که دارای سه مرحله پمپاژ و ۲۰ هزار مترمکعب مخزن با ظرفیت ۵۰۸ لیتر در ثانیه انتقال آب بود و در مرحله عقد قرارداد با پیمانکار منتخب است.