جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

ابراز امیدواری استاندار در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان - خبر

 

 

ابراز امیدواری استاندار در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

استاندار اردبیل در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی ابراز امیدواری نشان داده و گفت: حداکثر تا یکسال آینده مالکیت عشایر محدوده نشین شرکت کشت و صنعت مغان تعیین و تکلیف می شود.

ابراز امیدواری استاندار در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار اردبیل در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی ابراز امیدواری نشان داده و گفت: حداکثر تا یکسال آینده مالکیت عشایر محدوده نشین شرکت کشت و صنعت مغان تعیین و تکلیف می شود و آینده روشن در انتظار مغان است.

یونس ژائله خریدار شرکت کشت و صنعت مغان و مدیر عامل شرکت شیرین عسل نیز، از توسعه و احداث کارخانجات روغن کشی، کنسرو و دیگر صنایع بسته بندی در این شرکت خبر داده و افزود: تمامی کارگران شرکت تبدیل وضعیت شده و با خود شرکت قرداد خواهند داشت.

شرکت کشت و صنعت مغان در راستای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی پس از کش و قوس های فراوان هفته پیش به شرکت شیرین عسل واگذار شد.