جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

متوسط تولید سالانه بیش از یک میلیون تن محصولات کشاورزی از 62 هزارهکتار - خبر

 

 

متوسط تولید سالانه بیش از یک میلیون تن محصولات کشاورزی از 62 هزارهکتار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد تصریح کرد: الگوی کشت یکی از مهمترین پارامترهای طراحی شبکه های آبیاری مطرح بوده و ارتباط مستقیمی با بهره وری بهتر از منابع آب و به تبع آن افزایش تولید محصولات استراتژیک و بالقوه هر منطقه است.

متوسط تولید سالانه بیش از یک میلیون تن محصولات کشاورزی از 62 هزارهکتار

حسن نظیفی گفت: الگوی کشت یکی از مهمترین پارامترهای طراحی شبکه های آبیاری مطرح بوده و ارتباط مستقیمی با بهره وری بهتر از منابع آب و به تبع آن افزایش تولید محصولات استراتژیک و بالقوه هر منطقه می باشد. در اکثر شبکه های آبیاری و زهکشی کشور این الگو دستخوش تغییرات زیادی در نوع محصولات زراعی و مساحت زیر کشت آنها در طول دوره بهره برداری از شبکه ها می شود.

مدیر جهاد کشاورزی پارس‌آباد گفت: رعایت اصل تنوع کشت عامل به حداقل رساندن و واقعی شدن قیمت‌ها می‌باشد.

وی افزود: عدم رعایت اصل تنوع کشت سبب تخصیص اراضی وسیعی از منطقه به یک محصول خاص و کاهش قیمت آن محصول را موجب می‌شود.

نظیفی در مجموع کل سطح کشت زیر شبکه در این شهرستان را 62 هزار 279 هکتار عنوان کرد و گفت: از این اراضی سطح زیرکشت آبی 58 هزارو 986 هکتار و بصورت دیم نیز 3هزارو 293 هکتار می باشد.

نظیفی به اختصاص 27 هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت بهاره اشاره کرد و گفت: این اراضی به کشت محصولات ذرت دانه ای و علوفه ای و بذری و سویا ، پنبه ، چغندر ، بادام و جالیز و صیفی جات تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه سالانه از سطح بیش از ۶۲ هزار اراضی شهرستان پارس آباد بالغ بر یک میلیون و صد هزار تن انواع محصولات کشاورزی تولید می شود گفت: با بهره برداری از گلخانه ۱۶۰۰ هکتاری، جهش بزرگ دیگری به حجم بیش از ۴۵۰ هزار تنی در محصولات کشاورزی حاصل خواهد شد .