جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

بزرگترین مرکز سوانح و سوختگی شمالغرب کشور به بهره برداری رسید - خبر

 

 

بزرگترین مرکز سوانح و سوختگی شمالغرب کشور به بهره برداری رسید

بزرگترین مرکز سوانح و سوختگی شمالغرب کشور با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

بزرگترین مرکز سوانح و سوختگی شمالغرب کشور به بهره برداری رسید

برای ساخت این مرکز درمانی حدود ۶۵ و برای تجهیز آن حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و با بهره برداری از آن، ۱۲۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت استان اردبیل اضافه می‌شود.

در مرکز سوانح و سوختگی بخش‌هایی مانند اورژانس، مراقبت‌های ویژه و بستری سوختگی، بستری جراحی و ۶ اتاق عمل مجهز و پیشرفته فعال است.

با بهره برداری از این طرح، برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم، اشتغال ایجاد شده است. این پروژه جزو پروژه‌های پویش ۲۰۵۰ است بر اساس این پویش، تا هفته سلامت سال آینده، هر هفته ۵۰ پروژه بهداشتی و درمانی در کشور به بهره برداری می‌رسد.