اسامی برندگان برنامه چرتکه

نام برنامه : چرتکه
  • اعظم علی حسینی
  • عباس نیک جو
  • عزیزه عبدی
  • وحیده حسینیه
  • سینا یمانی
  • رباب پیله رودی
  • اسفندیار بیدقی
  • فرحناز صادقی