جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
سخنرانی 05:15
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:40
نمایش 06:00
خبر 06:35
خبر سراسری 08:00
نمایش 09:00
نمایش 12:00
ایشیقلی یول 12:50
ائل سوزی ائل ادبیاتی 13:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 13:15
خبر 14 14:00
اورک نغمه سی 15:00
اخبار استان 16:00
اخبار استان 19:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 19:45
نمایش 20:30
خبر سراسری 21:00
نغمه های دلنشان 21:30
ایران 626 22:30
رله خبر 23:00