جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
پرسمان اعتقادی 03:30
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:55
رله خبر 06:35
دعای ندبه 07:00
اوتن خاطره لر 07:35
خبر سراسری 08:00
تامینی 08:30
لبخند ایرانی 09:00
ائل ناغیللاری 11:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 12:20
خبر 14 14:00
اخبار استان 16:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 17:32
اخبار استان 19:00
قند و پند 20:15
خبر سراسری 21:00
نمایش هفته 21:30
تامینی 22:30
رله خبر 23:00