جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
تامینی 02:00
پرسمان اعتقادی 03:30
تامینی 04:30
سخنرانی 05:05
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:35
خبر سراسری 08:00
مردم مسئول لار 08:35
تامینی 11:30
تلاوت قرآن-اذان ظهر 12:25
خبر 14 14:00
اخبار استان 16:00
قند و پند 17:20
تلاوت قرآن-اذان مغرب 18:05
اخبار استان 19:00
خبرسراسری 21:00
رله خبر 23 23:00
تامینی 23:30