جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
اشعار و مناجات 02:30
دعای سحر-اذان صبح 04:01
ترتیل خوانی 04:30
تفسیر 05:30
خبر سراسری 08:00
رله خبر 09:30
امیدله یاشا 11:30
تلاوت قرآن-اذان ظهر 13:05
اخبار استان 16:00
اخبار استان 19:00
ربنا-اذان مغرب 20:36
رله خبر 23:00