جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
سخنرانی 02:00
تامینی 02:30
ادعیه و مناجات 02:50
دعای سحر-اذان صبح 03:59
ترتیل قرآن 04:50
سخنرانی 05:50
خبر 06:35
خبر سراسری 08:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 13:05
خبر 14 14:00
اخبار استان 16:00
دعای عهد 17:30
جمع خوانی 17:50
اخبار استان 19:00
ربنا+اذان مغرب 20:38
خبر سراسری 21:00
خبر 23:00