جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
صدف 02:00
پرسمان اعتقادی 03:30
تاقاف اندیشه 04:30
سخنرانی 05:00
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:40
خبر 06:10
خبرسراسری 08:00
آی اولدوز 11:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 12:18
مردم و مسئولار 13:30
خبر استان 16:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 18:05
اخبار استان 19:00
خبر 23 23:00
ارغنون 23:30