جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
تامینی 02:00
پرسمان اعتقادی 03:30
سخنرانی 04:50
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:40
تامینی 06:00
خبر سراسری 08:00
خبر و پیامهای محلی 09:00
ائویم اوجاغیم 10:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 12:00
سخنرانی 12:10
تامینی 13:00
خبر 14 14:00
تامینی 15:30
اخبار استان 16:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 17:12
اخبار استان 19:00
خبر سراسری 21:00
آی ایشیقیندا 21:30
رله خبر 23:00