جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
پرسمان اعتقادی 03:30
سخنرانی 04:50
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:20
تامینی 07:00
خبر سراسری 08:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 13:00
نوحه 13:30
خبر 14 14:00
نوحه 18:00
اخبار استان 19:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 19:30
تامینی 21:00
نوحه 21:30
تامینی 22:30
رله خبر 23:00