جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 01:50
مستند 04:20
انیمیشن 04:38
برنامه مذهبی صبح 04:56
ترتیل جزء قرآن کریم 05:26
خبر 09:30
عزاداری دستجات 10:00
سخنرانی 12:33
برنامه مذهبی ظهر 13:07
سینمایی 13:59
عزاداری شهرستانها 18:29
خبر 19:15
عزاداری مساجد 19:36
برنامه مذهبی مغرب 19:43
خبر 23:00
سینمایی 23:27