جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ویژه برنامه شبانه 01:20
ترتیل خوانی قرآن کریم 04:25
برنامه مذهبی صبح 04:52
سخنرانی 06:36
مستند 07:17
اوشاقلار سلام 08:54
خبر 09:30
برنامه مذهبی ظهر 12:10
مستند 12:58
سینمایی 13:53
برنامه مذهبی مغرب 17:17
مشارکتی 18:32
خبر 19:15
اقتصادیمیز 19:35
با مسئولان 20:00
سریال 21:15
خبر 23:00