جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال 02:20
برنامه مذهبی صبح 05:42
ترتیل جزء قرآن کریم 06:09
سخنرانی 07:24
سریال 11:10
برنامه مذهبی ظهر 12:24
سینمایی 14:07
سریال 16:41
برنامه مذهبی مغرب 18:04
مشارکتی 19:04
خبر 19:15
مشارکتی 20:15
خبر 23:00