جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اوشاقلار سلام 03:49
برنامه مذهبی صبح 04:52
خبر 09:30
ائویم قراریم 10:00
سریال 11:00
اقتصادیمیز 12:03
مستند 12:27
برنامه مذهبی ظهر 13:05
خطبه های نماز جمعه 13:28
سینمایی 14:12
ائویم قراریم 17:00
جمع خوانی قرآن کریم 17:45
خبر 19:15
اقتصادیمیز 19:35
برنامه مذهبی مغرب 20:31
خبر 23:00