جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال 01:53
برنامه مذهبی صبح 03:52
ترتیل خوانی قرآن کریم 04:24
مستند 06:21
سخنرانی 07:27
تزه گون 08:00
اوشاقلار سلام 08:52
خبر 09:30
ائویم قراریم 10:00
سریال 11:11
چراغ سبز 12:06
سخنرانی 12:37
برنامه مذهبی ظهر 13:11
سینمایی 14:11
اوشاقلار سلام 16:00
انیمیشن 16:36
ائویم قراریم 16:55
مشارکتی 19:00
خبر 19:15
پنجره 19:34
سریال 20:21
برنامه مذهبی مغرب 20:57
با مسئولان 21:20
خبر 23:00