جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باکس مذهبی صبح 04:55
ترتیل قرآن 05:27
سخنرانی 06:38
مستند 07:08
خبر 09:30
برنامه مذهبی ظهر 12:10
سینمایی 14:08
مستند 15:37
انیمیشن 16:32
باکس مذهبی مغرب 17:48
مشارکتی 19:07
خبر 19:15
سریال 21:15
خبر 23:00
سینمایی 23:25