جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دلنوازان 02:33
برنامه مذهبی صبح 05:10
ترتیل جزء قرآن کریم 06:42
سخنرانی 07:36
خبر 09:30
برنامه مذهبی ظهر 12:21
سخنرانی 12:43
سینمایی 14:05
انیمیشن 16:29
برنامه مذهبی مغرب 18:25
خبر 19:15
خبر 23:00
سینمایی 23:39