جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال 02:10
برنامه مذهبی صبح 03:55
سخنرانی 07:27
انیمیشن 09:35
سریال 11:01
سخنرانی 12:39
برنامه مذهبی ظهر 13:13
سینمایی 14:01
انیمیشن 16:37
خبر 19:15
برنامه مذهبی مغرب 21:00
خبر 23:00
سینمایی 23:38