جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
برنامه مذهبی صبح 05:31
ترتیل قرآن کریم 06:06
سخنرانی 07:30
نسیم اردبیل 08:24
دیار سبز 08:44
انیمیشن 09:29
بازیهای محلی 09:45
با هم بخندیم 11:47
برنامه مذهبی ظهر 13:15
سینمایی 13:38
باهم بخندیم 17:00
برنامه مذهبی مغرب 19:50
سینمایی 23:28