جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال 01:40
برنامه مذهبی صبح 03:56
سخنرانی 07:34
انیمیشن 09:38
سریال 11:01
برنامه مذهبی ظهر 13:14
سینمایی 14:01
انیمیشن 16:30
خبر 19:15
سریال 20:36
برنامه مذهبی مغرب 21:00
خبر 23:00
سینمایی 23:38