جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 01:50
مستند 04:20
انیمیشن 04:38
برنامه مذهبی صبح 04:56
ترتیل جزء قرآن کریم 05:26
سخنرانی 07:32
خبر 09:30
انیمیشن 09:50
ساغ یاشا 10:00
سریال 11:00
سخنرانی 12:17
مشارکتی 12:46
برنامه مذهبی ظهر 13:16
سینمایی 13:35
انیمیشن 16:39
ساغ یاشا 17:00
مستند 18:30
خبر 19:15
برنامه مذهبی مغرب 19:45
با نمایندگان 20:00
مشارکتی 21:42
خبر 23:00
سینمایی 23:27