جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
برنامه مذهبی صبح 03:54
ترتیل جزء قرآن کریم 04:31
انیمیشن 09:30
طنز پیشگان 11:03
ترتیل جزء قرآن کریم 12:15
برنامه مذهبی ظهر 13:13
انیمیشن 16:38
برنامه مذهبی مغرب 20:44
سریال 22:02
رمضان در استانها 22:33
سینمایی 23:36