جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند 00:00
سخنرانی 07:19
اوشاقلار سلام 09:00
ائویم قراریم 10:00
سریال 11:00
برنامه مذهبی ظهر 12:02
سخنرانی 12:23
سخنرانی آیت ا... عاملی 13:28
سینمایی 14:00
سریال 14:36
خبر 19:15
برنامه مذهبی مغرب 19:48
خبر 23:00