جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
برنامه مذهبی صبح 04:16
سریال 08:00
اوشاقلار سلام 08:55
خبر 09:30
ساغ یاشا 10:00
سریال 11:00
اقتصادیمیز 12:43
برنامه مذهبی ظهر 13:07
سخنرانی 13:29
سینمایی 14:00
اوشاقلار سلام 16:00
انیمیشن 16:31
ساغ یاشا 16:47
خبر 19:15
برنامه مذهبی مغرب 20:30
سریال 21:27
با نمایندگان 22:20
خبر 23:00