جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ایشیقلی یول 00:59
برنامه مذهبی صبح 04:04
سخنرانی 04:53
تزه گون 08:00
انیمیشن 09:21
خبر 09:30
ائویم قراریم 10:00
سریال 11:07
برنامه مذهبی ظهر 13:07
رادیو ساعتی 13:30
سینمایی 14:00
پنجره 16:00
انیمیشن 16:30
مشارکتی 16:38
خبر 17:00
ائویم قراریم 17:20
مسابقه تلفنی چرتکه 18:30
خبر 19:15
سریال 19:48
برنامه مذهبی مغرب 20:44
گفتگوی ویژه 21:15
گئجه لر 22:00
خبر 23:00