جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 14:08
مستند 15:37
انیمیشن 16:32
مشارکتی 19:07
خبر 19:15
باکس مذهبی مغرب 19:48
سریال 20:47
خبر 23:00
سینمایی 23:25