جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند 06:09
کند حیاتی 07:25
تزه گون 08:00
انیمیشن 08:54
سریال در چشم باد 11:06
برنامه مذهبی ظهر 12:02
رادیو ساعتی 13:30
ایشقلی یول 13:32
سینمایی 13:58
گزارش مسابقه فوتسال 16:00
مشارکتی 16:46
خبر 17:00
ائویم قراریم 17:17
برنامه مذهبی مغرب 18:18
خبر 19:15
مسابقه تلفنی چرتکه 20:00
سریال در چشم باد 21:00
ورزش تلاش نشاط 22:00
خبر 23:00