جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
برنامه مذهبی صبح 04:00
طنزپیشگان 06:05
کلیپ اماکن تاریخی - سبلان 07:26
تزه گون 08:00
اوشاقلار سلام 08:52
خبر 09:30
ائویم قراریم 10:00
سریال دوپینگ 11:10
پنجره 12:03
برنامه مذهبی ظهر 13:13
رادیو ساعتی 13:33
سینمایی 14:00
مشارکتی 15:30
اوشاقلار سلام 16:00
خبر 17:00
ائویم قراریم 17:23
مسابقه تلفنی چرتکه 18:30
مشارکتی 18:50
خبر 19:15
گولوش بوقچاسی 19:40
سریال دوپینگ 20:13
برنامه مذهبی مغرب 21:00
نسیم سلامت 21:25
گئجه لر 22:00
خبر 23:00