جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند 03:31
مستند 04:46
برنامه مذهبی صبح 04:53
ترتیل خوانی قرآن 05:57
خبر 09:30
سریال 11:02
برنامه مذهبی ظهر 11:57
سخنرانی 12:38
پنجره 13:39
سینمایی 14:04
تاریخیمیز 15:32
اوشاقلار سلام 16:00
انیمیشن 16:35
ائویم قراریم 16:50
برنامه مذهبی مغرب 17:41
خبر 19:15
سریال 21:15
گئجه لر 22:00
خبر 23:00
سینمایی 23:25