جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ترتیل قرآن کریم 04:29
برنامه مذهبی صبح 05:22
سخنرانی 07:34
انیمیشن 09:34
برنامه مذهبی ظهر 11:54
سخنرانی 12:43
سینمایی 14:16
انیمیشن 16:34
برنامه مذهبی مغرب 17:18
خبر 19:15
گئجه لر 22:00
خبر 23:00