جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
برنامه مذهبی ظهر 12:21
رادیو ساعتی 13:31
سینمایی 14:07
مشارکتی 15:34
انیمیشن 16:00
مشارکتی 17:15
ائویم قراریم 17:31
برنامه مذهبی مغرب 18:00
درشهر 19:00
خبر 19:15
اقتصادیمیز 19:40
مسابقه تلفنی چرتکه 20:00
گفتگوی ویژه 20:28
ویژه برنامه مبعث حضرت رسول اکرم(ص) 22:00
خبر 23:00