جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
کتاب شب 02:00
سخنرانی 04:35
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:30
خبر سراسری 08:00
یاشاسین جوان 10:30
خبر 11:00
آیدین گله جک 11:05
ساغ اولون 11:30
ایشیقلی یول 12:28
اذان ظهر 13:10
رادیو ساعاتی 13:30
خبر 14:00
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 19:31
خبر 23:00