جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
پرسمان اعتقادی 03:30
سخنرانی 04:50
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:40
خبر سراسری 08:00
خبر و پیامهای محلی 09:00
ائویم اوجاغیم 10:00
گلبرگ شاعرانه 11:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 12:00
بهداشت و سلامتی 12:30
ارغنون 15:00
اخبار استان 16:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 17:12
گلبرگ شاعرانه 18:30
اخبار استان 19:00
بهداشت و سلامتی 20:30
خبر سراسری 21:00
آی ایشیقیندا 21:30
رله خبر 23:00