جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
تامینی 02:00
پرسمان اعتقادی 03:30
سخنرانی 04:20
تلاوت قرآن-اذان صبح 04:55
تامینی 06:00
خبر سراسری 08:00
رله خبر 09:30
ائویم اوجاغیم 10:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 11:57
خبر 14 14:00
اخبار استان 16:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 17:49
اخبار استان 19:00
خبر سراسری 21:00
رله خبر 23:00