جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
نمایش 02:00
سخنرانی 04:00
تلاوت قرآن-اذان صبح 04:50
ارغنون 06:00
خبر 06:35
خبر سراسری 08:00
ائویم اوجاغیم 09:30
تلاوت قرآن-اذان ظهر 11:55
ایشیقلی یول 12:40
مردم و مسئولار 13:30
خبر 14 14:00
اخبار استان 16:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 17:55
اخبار استان 19:00
بیزیم ائللر 19:15
آی ایشیقیندا 21:00
نمایش 21:45
خبر 23:00