جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
کتاب شب 02:00
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:05
تا قاف اندیشه 05:20
خبر 06:05
خبر سراسری 08:00
کئف احوال 08:35
ائویم اوجاغیم 09:30
ایشیقلی یول 11:30
اذان ظهر 12:01
ساغ اولون 12:20
شعار سال 13:00
رادیو ساعاتی 13:30
خبر 14 14:00
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
سوزلر صحبت لر 17:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 18:15
کندیمیز 19:15
خبر 23 23:00