جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
تامینی 02:00
سخنرانی 05:15
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:40
خبر 06:35
خبر سراسری 08:00
ایشیقلی یول 12:50
تامینی 13:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 13:10
خبر 14 14:00
تامینی 15:30
اخبار استان 16:00
اخبار استان 19:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 19:45
خبر سراسری 21:00
رله خبر 23:00