جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
کتاب شب 02:00
سخنرانی 05:05
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:50
خبر 06:05
خبر سراسری 08:00
ائویم اوجاغیم 09:30
ایشیقلی یول 11:30
اذان ظهر 12:18
تامینی 13:00
رادیو ساعاتی 13:30
خبر 14 14:00
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
یاشیل خاطیره لر 16:30
تلاوت قرآن-اذان مغرب 17:19
کندیمیز 19:15
30 شب با سردار 20:00
یاشیل خاطیره لر 22:30