جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
سخنرانی 05:15
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:44
خبر 06:35
خبر سراسری 08:00
خبر و پیامهای محلی 09:00
ائویم اوجاغیم 10:00
یاریش چالیش 11:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 12:25
بهداشت و سلامتی 12:30
ائل سوزی ائل ادبیاتی 13:00
خبر 14 14:00
ارغنون 15:00
اخبار استان 16:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 17:55
یاریش چالیش 18:30
اخبار استان 19:00
با مسئولان 20:00
خبر سراسری 21:00
آی ایشیقیندا 21:30
رله خبر 23:00