جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
تامینی 02:00
قند و پند 03:30
سخنرانی 03:55
تلاوت قرآن_اذان صبح 04:25
تامینی 06:00
خبر سراسری 08:00
رله خبر 09:30
تلاوت قرآن_ظهر 13:15
خبر 14 14:00
اخبار استان 16:00
اخبار استان 19:00
تامینی 19:15
تلاوت قرآن_اذان مغرب 20:45
رله خبر 23:00