جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
کتاب شب 02:00
تلاوت قرآن-اذان صبح 03:54
سخنرانی 04:30
خبر سراسری 08:00
خبر 09:55
خبر 11:00
یاشاسین جوان 11:05
اذان ظهر 13:17
رادیو ساعاتی 13:30
خبر 14:00
اخبار استان 16:00
فلک لر یاندی آهیمدان 16:30
قند و پند 18:45
نقل و بادام 19:00
میزان 20:30
تلاوت قرآن-اذان مغرب 20:58
نمایش 21:00
خبر 23:00