جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
تامینی 02:00
پرسمان اعتقادی 03:30
قند و پند 04:30
ساز و آواز 04:45
سخنرانی 05:10
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:40
خبر سراسری 08:00
مردم مسئول لار 08:35
تامینی 09:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 12:00
خبر 14 14:00
اخبار استان 16:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 17:14
ساز و آواز 17:30
تامینی 18:00
اخبار استان 19:00
خبرسراسری 21:00
تامینی 23:30