جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
تامینی 03:00
پرسمان اعتقادی 03:30
ساز و آواز 04:30
سخنرانی 04:45
تلاوت قرآن-اذان صبح 05:25
تامینی 05:35
تکرار ارغنون 06:00
تامینی 06:30
دعای ندبه 07:00
تامینی 07:35
خبر سراسری 08:00
سوغات آباد 11:00
تامینی 12:00
ساز و آواز 12:30
تلاوت قرآن-اذان ظهر 13:15
تفسیر 13:30
خبر 14 14:00
خطبه‌های نماز جمعه 16:10
اخبار استان 19:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 19:55
تامینی 20:30
خبر سراسری 21:00
نمایش هفته 21:30
تامینی 22:30
تا قاف اندیشه 23:00