جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
تامینی 02:00
پرسمان اعتقادی 03:30
تامینی 04:30
تلاوت قرآن-اذان صبح 04:50
سخنرانی 05:25
تامینی 06:00
خبر سراسری 08:00
رله خبر 09:30
خطبه های نماز جمعه 11:30
تلاوت قرآن-اذان ظهر 13:10
خبر 14 14:00
اخبار استان 16:00
اخبار استان 19:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 20:11
مردم مسئولان 20:25
خبر سراسری 21:00
رله خبر 23:00